E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ordunun teslihi ve harp sanayii kurulmasına dair layiha-i kanuniye münasebetiyle.
4 10 539 547
2 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Muayyen menatıkta icra olunacak askerî manevralar için Millî Müdafaa Bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair mazbata münasebetiyle.
4 87 566:567