E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (KANGIRI (ÇANKIRI)) (MALİYE VEKİLİ) : Muvazenei Umumiye Kanun Layihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
4 21 407
4 22 423
2 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (KANGIRI (ÇANKIRI)) (MALİYE VEKİLİ) : Mahsub-u Umumi Kanun Lâyihasının ikinci ve dördüncü maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası ve encümen mazbatası münasebetiyle.
4 28 430:431