E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mütekait Binbaşı İzzet Efendi hakkında. 4/20 numaralı Müdafaa-i Milliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
4 90 359:360
2 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Tokat Mebusu Mustafa Bey hakkında Müdafaa-i Milliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
4 90 368:369
3 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Lozan Muahedenamesi mucibince ilan olunacak affı umumiden hariç tutulacak 150 kişilik liste üzeninde müzakerat münasebetiyle.
4 44 462
4 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Muvazenei Umumiye Kanun Layihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
5 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mücadele-i Milliye’ye iştirak etmeyen ve hududu millî haricinde kalan erkân ve ümera ve zabıtan ve mensubini askeriye hakkında yapılacak muameleye dair layiha-i kanuniye münasebetiyle.