E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Mücadele-i Milliye’ye iştirak etmeyen ve hududu millî haricinde kalan erkân ve ümera ve zabıtan ve mensubini askeriye hakkında yapılacak muameleye dair layiha-i kanuniye münasebetiyle.
4 24 307