E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Dahiliye Vekili esbakı Kütahya Mebusu Ferid Beyin, bazı Ermenilerin İstanbul'a duhûllerine müsaade etmesine dair mazbata münasebetiyle.
4 59 510:512
2 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Patrik'ın teb'idi münasebetiyle Yunan hükümetinin ittihaz ettiği tedbirlere karşı tedabiri askeriye ittihazı ve Avrupa siyaset hazırası münasebetiyle.
4 47 464:465 467:468 480