E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar İSMET PAŞA (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Hıyaneti Vataniye Kanununun birinci maddesinin tadili hakkında kanun ve İstanbul'da bir İstiklâl Mahkemesi kurulmasına dair Başvekil İsmet Paşa'nın teklifi münasebetiyle.
4 64 314:317 327
2 Söz Alanlar İSMET PAŞA (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : İstanbul İstiklâl Mahkemesi hakkında Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
4 67 338:343