E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar REFET BEY (REFET PAŞA) (İBRAHİM REFET BELE) (İZMİR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Hariciye Vekilinin Azerbaycan Ermenistan ve Gürcistan ile aktedilecek konferans hakkındaki vesait-i nakliye, buğday, un ve ekmek noksanlıkları ve bunların temini hakkında.
2 75 238:239
2 Söz Alanlar REFET BEY (REFET PAŞA) (İBRAHİM REFET BELE) (İZMİR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Ordunun ilbas ve iaşesine dair Lâzistan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasının istizah takriri ve Müdafaa-i Milliye Vekilinin cevabına dair.
2 100 377:384
3 Söz Alanlar REFET BEY (REFET PAŞA) (İBRAHİM REFET BELE) (İZMİR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında Lâzistan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasının Maliye ve Müdafaa-i Milliye vekillerinden istizah takriri münasebetiyle.
2 101 396:402
4 Söz Alanlar REFET BEY (REFET PAŞA) (İBRAHİM REFET BELE) (İZMİR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Müdafaa-i Milliye Vekilinden 3 İstizah ve 17 suâl takriri münasebetiyle.
2 134 531:540
5 Söz Alanlar REFET BEY (REFET PAŞA) (İBRAHİM REFET BELE) (İZMİR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Harp Encümeni fevkaladesi kanunu hakkında Hariciye Encümeni mazbatası hakkında.
2 135 557:559
6 Söz Alanlar REFET BEY (REFET PAŞA) (İBRAHİM REFET BELE) (İZMİR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Harp Encümeni teşkiline dair kanunla ilgili Hariciye Encümeni mazbatası hakkında.
2 139 580:583
7 Söz Alanlar REFET BEY (REFET PAŞA) (İBRAHİM REFET BELE) (İZMİR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Harp Encümeni teşkili hakkında layiha-i kanuniyenin müzakere ve Kanuni Esasi Encümeni havalesine dair konuşması.
2 142 602:605 607 609