E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ZİYA BEY (MEMUR) : Müdafaa-i Milliye Vekâleti Bütçesi üzerinde.
1 107 242 243
2 Söz Alanlar RECEP BEY (TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKATİBİ) : Muvazenei Maliye Kanun Lâyihası (Büyük Millet Meclisi Bütçesi) münasebetiyle.
3 113 890