E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin, Millî iradenin tam ve hakiki surette tecelli ettiği 14 Mayıs 1950 tarihinin ebedîleştirilmesi için hâtıra pulları çıkarılması hakkında Hükümetin bir kararı olup olmadığına dair sorusuna cevabı
1 8 175
2 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Denizli Milletvekili Fikret Başaran'ın, Avrupa ve Amerika'da okumakta olan talebemizin durumuna dair olan sorusu münasebetiyle
1 19 513:514
3 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 22 668
1 23 695:696