E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar RIFKI SALİM BURÇAK (ERZURUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'ın, Devlet Tiyatrosunun manevi şahsiyetini.ten gazete havadis hakkındaki sorusuna cevabı
21 72 486
2 Söz Alanlar RIFKI SALİM BURÇAK (ERZURUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı, cetvellerde değişiklik yapılmasına dair Kanım münasebetiyle
24 102 242
3 Söz Alanlar RIFKI SALİM BURÇAK (ERZURUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Üniversiteler Kanununun 46. maddesinin (d) fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle
24 113 935 963:966
4 Söz Alanlar RIFKI SALİM BURÇAK (ERZURUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Mardin Mebusu Mehmet Kamil Boran'ın, Devlet Tiyatrosunun ıslahı hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
26 15 88:89
5 Söz Alanlar RIFKI SALİM BURÇAK (ERZURUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Köy Enstitüleriyle İlk Öğretmen Okullarının Birleştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
27 31 260 262 266:268 276
27 34 372:374
6 Söz Alanlar RIFKI SALİM BURÇAK (ERZURUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Manisa Mebusu Refik Şevket İnce ve Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, Arzuhal Encümeninin 27.2.1953 tarihli Haftalık Karar Cetveldeki 5398 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takrirleri Arzuhal Encümeni mazbatası münasebetiyle
28 39 109:110 114
7 Söz Alanlar RIFKI SALİM BURÇAK (ERZURUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelipde muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Vekaleti teşkilâtında çalışanların aylık dereceleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
28 41 209:210
28 42 249 251
8 Söz Alanlar RIFKI SALİM BURÇAK (ERZURUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Manisa Mebusu Refik Şevket İnce'nin, Arzuhal Encümeninin 20.4.1953 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 5751 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası münasebetiyle
28 42 271:273
28 43 318:319
9 Söz Alanlar RIFKI SALİM BURÇAK (ERZURUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Maarif Vekâleti Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1954 yılı bütçeleri münasebetiyle
28 49 851:858 863