E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Niyazi Koral'a ait Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
1 9 192 194
2 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Korgeneral Zekâi Okan'a ait Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
1 10 206:207
1 11 222 231:233
3 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in, Bingöl'de bulunan askerî birlikler hakkındaki sorusuna cevabı
1 13 267:268
4 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Askerlik Kanununun beşinci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 20 525:526 533
5 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Binbaşı Lûtfi Can hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
1 21 552:556 559:562
6 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 23 717
7 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'nın, emir erleri hakkındaki sorusuna cevabı
2 6 115:120
8 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere askerî birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek ordu mensuplarının aylık ve ücretleri ile çeşitli istihkakları ve birliğin sair masrafları hakkındaki Kanun münasebetiyle
3 15 77:80 83 86
9 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in, gedikli erbaşların terfihlerini temin için yeni bir kanun tasarısının Meclise getirilip getirilmiyeceğine dair olan sorusuna cevabı
3 22 286
10 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in, subay ve askerî memurların mecburi hizmetlerine dair olan sorusuna cevabı
3 22 288
11 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in, Kore'ye gönderilen Savaş Birliğinden boşalan yeri doldurmak üzere tam teşekküllü bir tümen vücuda getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
4 34 337
12 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Gedikli Erbaş Kanununa Geçici Bir Madâe Eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle
5 38 27:28
13 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1951 yılı Bütçe Kanununun tümü münasebetiyle
5 47 360:362
14 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 49 574 578
15 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE) (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İnhisar Beyiyeleri Üçte Birlerinin Harb Malûllerine ve Şehit Yetimlerine Tahsis ve Tevziine dair olan Kanunun 4. Maddesinin Değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 55 14