E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kalvalcıoğlu'nun, tütüncülüğümüzün bugün arzettiği manzara ile Türk Tütün Ortaklığı hakkındaki Kanunun birinci maddesine mütaallik Hükümet görüşünün açıklanmasına dair olan sorusuna cevabı
1 10 204
2 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, Trabzon, Akçaabat ve aynı durumda olan diğer bölgelerin tütün mahsulü hakkındaki sorusuna cevabı
1 14 297:300
3 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkındaki Kanuna ek Kanun münasebetiyle
3 16 117:118
4 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri münasebettiyle
5 52 974:979 984:985 987:988 990