E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI VE SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI VEKİLİ) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, süt, yoğurt, peynir ve sütten mamul bilûmum gıda maddeleri hakkındaki sorusuna cevabı
7 74 156
2 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI VE SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI VEKİLİ) : Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanunun 32. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
7 75 200:201