E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar NİHAT REŞAT BELGER (İSTANBUL) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Ankara Milletvekili Talât Vasfi Öz'ün, verem savaşının temelini teşkil eden süt istihsalinin teşkilâtlandırılması ve planlanması hususunda ne gibi tedbirler alınacağına dair olan sorusuna cevabı
1 13 259:261 263
2 Söz Alanlar NİHAT REŞAT BELGER (İSTANBUL) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sinob Milletvekili Ali Şükrü Şavlı'nın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin işgal ettiği hastaneler hakkındaki sorusuna cevabı
1 19 472:473 479