E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar KENAN YILMAZ (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Bandırma'daki askerî birliklere 1952 senesinde mütaahhit tarafından verilen koyun etinin şartnameye aykırı olduğu ve muayene komisyonunun vazifesini suiistimal ettiği hakkındaki şikâyetler dolayısiyle tahkikat yapılıp yapılmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
25 5 245 247
2 Söz Alanlar KENAN YILMAZ (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, askeri kantinler ve istihlak kooperatifleri hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
25 5 263
3 Söz Alanlar KENAN YILMAZ (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Bandırma İskele Meydanında Tayyare Alayı gediklileri ile siviller arasında vukubulduğu söylenilen hâdisenin doğru olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
25 5 258:259
4 Söz Alanlar KENAN YILMAZ (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş erinin, Bandırma Tayyare Alayı Kumandanı Albay Arif Hikmet Uçar ile Yüzbaşı Müştak Matsu hakkındaki şi kâyetlerin doğru olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
25 5 257
5 Söz Alanlar KENAN YILMAZ (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Bandırma Uçaksavar Alayı Kumandanı hakkında vâki şikâyetlerin doğru olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
25 5 249:250
6 Söz Alanlar KENAN YILMAZ (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, vazifesini ihmal ve suiistimal ettiği söylenen Bandırma Tayyare Alayı Kumandanı SÖZ ALANLAR+Kenan Yılmaz (Millî Savunma Vekili)*Arif Hikmet Uçar hakkında vâki şikâyetler üzerine ne muamele yapıldığına dair sözlü sorusuna cevabı
25 5 257
7 Söz Alanlar KENAN YILMAZ (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, Gülhane Tıp Akademisi Başhekimi hakkında iddia olunan suiistimal işinin doğru olup olmadığına ve Akademi çevrelerinde vâki diğer dedikodulara dair sözlü sorusuna cevabı
25 5 244:245
8 Söz Alanlar KENAN YILMAZ (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Kore Savaşı devam ettiği müddetçe asker göndermek mecburiyetin de olup olmadığımıza, bu münasebetle yapılan masrafların kimin tarafından ödendiğine ve diğer devletlerin Kore'deki kuvvetlerinin miktarına dair sözlü sorusuna cevabı
25 5 242:243
9 Söz Alanlar KENAN YILMAZ (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Müdafaa Vekâleti 1954 yılı Bütçesi münasebetiyle
28 48 731:737