E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKANI VEKİLİ) : Kan gütme sebebiyle adam öldürme veya buna teşebbüs eden failler ve buuların yakın ve uzak hısımları hakkında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
14 65 528
2 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKANI VEKİLİ) : Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın CHP Genel Sekreterinin konuşması için Burdur'da yapılmak istenen açık hava toplantısına izin verilmediği hakkındaki haberin doğru olup olmadığına dair sorusuna cevabı
14 66 562:563