E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, İhtiyarlık Sigortası hakkındaki Kanunun değiştirilmesi için ne düşünüldüğünün açıklanmasına dair olan sorusuna cevabı
1 16 333
2 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki 5591 sayılı Kanunun 23. maddesinin kaldırılmasına dair olan Kanun münasebetiyle
1 21 593 595:597
3 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Aydın Milletvekili Namık Gedik'in sigortalı işçi ve hizmetlilerin hastalık hallerinde İşçi Sigorta Kurumu tarafından tesisi zaruri sağlık müesseseleri hakkında ne gibi teşebbüsler yapıldığına dair sorusuna cevabı
2 6 125:127
4 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'ın yabancı uyruklu garsonlar hakkındaki sorusuna cevabı
2 7 139
5 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Suat Başol'un, Zonguldak Etibank Ereğli Kömürleri İşletmesinin Kömür İşçileri Sendikasında muhtelif yıllarda vuku bulan suiistimaller hakkındaki sorusuna cevabı
3 16 111:112