E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI VE BAYINDIRLIK BAKANI VEKİLİ) : Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, il, ilce ve bucaklarla köylerimizin haritaları ve içme sulan hakkındaki sorusuna cevabı
2 8 171
2 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI VE BAYINDIRLIK BAKANI VEKİLİ) : Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen'in, Doğu ve Güney Doğu bölgele rimizde bulunan ilce adedine ve bunlardan kaçının şose ve köprülerle il merkezlerine bağlanmış olduğuna dair sorusuna cevabı
3 16 110
3 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI VE BAYINDIRLIK BAKANI VEKİLİ) : Ordu Milletvekili Feyzi Bozte-pe'nin, zirai kalkınma, ziraat motorlu vasıtalarında kullanılan Akaryakıt fiyatları, yol işleri, memleket iktisadi durumu ve Ordu'da yetişen patates mahsulü hakkındaki sorusuna cevabı
3 16 96
4 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI VE BAYINDIRLIK BAKANI VEKİLİ) : Konya Milletvekili Himmet Ölçmen'in, Karayollan Genel Müdürlüğü hakkındaki sorusuna cevabı
3 17 132:134