E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 22 655:656
2 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Matbaalar Kanunu tasarısının Karma Komisyonda görüşülmesine dair olan önerge münasebetiyle
1 22 619
3 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Konıutanlığı 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 49 593:595
4 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Atatürk aleyhinde işlenen Suçlar hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 73 120:123
5 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasi partilere terk edilmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iadesine dair Kanun münasebetiyle
9 109 597 602
6 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağ lanmasına dair olan Kanun münasebetiyle
9 113 902:903