E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKANI VEKİLİ) : Amasya Milletvekili Kemal Eren'in, son günlerde İskenderun'da vukubulan hâdise ile Hacıbektaş Kaymakamının vazife başında yaralanması sebebinin neden ileri geldiğine, suçluların yakalanıp yakalanmadığına ve bu gibi hâdiselerin tekrarlanmaması için ne gibi telbirler alındığına dair sorusuna cevabı
10 3 75:76
2 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKANI VEKİLİ) : İstanbul Milletvekili Senihi Yürütenin, sarkıntılık suçlarını irtikâbedenlere karşı İstanbul Valiliğince düşünülen usul hakkındaki sorusuna cevabı
10 3 75