E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Hayri Tosunoğlu'nun sicil almış jandarma albaylarının terfi ettirilmemesi sebebine ve diğer sınıflardan aynı durumda bulunup Askerî Temyize başvuran albaylara dair sorusuna cevabı
11 13 41
2 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, Kudret Gazetesinin Kaman'da karakolda dövüldüğü iddia edilen kim seler hakkındaki neşriyatına dair de meci münasebetiyle
11 16 125
3 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İl İdaresi Kanununun 6. maddesinin ikinci fıkrasının yorumu münasebetiyle
11 17 177:178
4 Beyanat Ve Nutuklar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Kaman'da karakolda dövüldüğü iddia edilen kimseler hakkında demeci
11 21 311
5 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : 5602 sayılı Tapulama Kanununa ek Kanun münasebetiyle
12 27 157:158
6 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'ün ileri demokrat milletlerde olduğu gibi vali intihabı yetkisinin bizde de halka verilmesi hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
12 30 270
7 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Muammer Alakant'ın İçişleri Bakanlığınca kadro harici bırakılacak memurlar hakkında alınmış bir karar olup olmadığına ve tekaüde sevk edilecekler için mûtat muameleler haricinde bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
12 30 269
8 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Gayrimenkule Tecavüzün Def'ine dair Kanun münasebetiyle
12 32 346
14 55 125 128:129
14 56 164 166 170
9 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Memurların suçlarından dolayı haklarında yapılacak soruşturma ve kovuşturmaya dair kanun tasarısı münasebetiyle
12 33 400:401
10 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Turistik otel inşası için İstanbul Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devredilecek arsa hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 33 425:426
11 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'nın düğünlerde yakılan mermi ve içilen içki yüzünden birçok can kaybına sebep olan hâdiseler hakkında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
13 35 43
12 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca'nın, Pasinler İlçesinde vukuagelen depremden yıkılan ev, yaralanan ve ölen vatandaş miktarı ile felâketzedelerin iaşesi, ibate ve tedavile ri hakkında alınan tedbirlere dair sorusuna cevabı
13 35 46:48
13 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Gurs Hidro Elektrik Santrali inşaatının ne durumda olduğuna ve şehre su ve elektrik verilmesinin ne zaman mümkün olacağına, Cağcağ sulama plân tatbikatına, İskenderun-İran yolunun Urfa-Cizre kısmı inşaatına ve Dicle ve Hezil üstünde köprü veya bir var gel inşaatının hu yıl içinde mümkün olup olmıyacağına dair sorusuna cevabı
13 40 282:283
14 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Akaryakıtlardan alınacak Yol Vergisi hakkındaki Kanun münasebetiyle
13 47 797:798 803
15 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Emniyet Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 48 890:891
16 Söz Alanlar FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (MANİSA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 48 861:864 876:877