E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI VE BAŞBAKAN VEKİLİ) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, Gönen'in Tozakçı Köyünde salgın halini alan verem hastalığının mümkün olduğu kadar sirayetini önlemek için alınması gereken tedbirler hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
14 66 557:558