E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Takrirler (önergeler) CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekilliğini tercih eylediğine dair (4/5)
1 2 16
2 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9. Devre 1. Toplantı Yılını Açış Söylevi
2 1 3:13
3 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9. Devre 2. Toplantı Yılını Açış Söylevi
10 1 3:16
4 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9. Devre 3. Toplantı Yılını Açış Söylevi
17 1 5:20
5 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9. Devre 4. Toplantı Yılını Açış Söylevi
25 1 4:17