E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar AVNİ BAŞMAN (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, bugünkü sahne hayatımızın inkişafı hususunda Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
1 13 258
2 Söz Alanlar AVNİ BAŞMAN (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman'ın, kadrosuzluk yüzünden üç yıl sonunda terfi ettirilmiyen öğretmenler hakkında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
1 14 300:301
3 Söz Alanlar AVNİ BAŞMAN (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, bugüne kadar teftiş görmiyen Millî Eğitim Bakanlığı Teknik Öğretim Müsteşarlığındaki yolsuzluk ve usulsüzlük hakkındaki sorusuna cevabı
1 19 487:490