E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET HULUSİ KÖYMEN (BURSA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in, memlekette her gün biraz daha artan işsizlik hakkındaki sorusuna cevabı
4 26 26:28 31:32
2 Söz Alanlar AHMET HULUSİ KÖYMEN (BURSA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in, Zonguldak, Karabük, Filyos'ta kömür işletmelerin de çalışmakta olan maden amelelerinin çeşitli yönlerden bugünkü durumları ile grev hakkı, işçi bulma kurumları, amele birliğinin bugünkü çalışma ve muhasebe sistemi, işçi ve iş verme Sendikaları, işçi ücretleri, işsizlik, işçi ve ihtiyarlık sigortaları hakkında ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
5 43 157:159
3 Söz Alanlar AHMET HULUSİ KÖYMEN (BURSA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Maliye Bakanlığı ve Devlet Borçları 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 50 733:735 737:739
4 Söz Alanlar AHMET HULUSİ KÖYMEN (BURSA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 53 1112:1117
5 Söz Alanlar AHMET HULUSİ KÖYMEN (BURSA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40. maddesinin kaldırılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 55 5:8