E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar FUAD ADALI (ORMAN GENEL MÜDÜRÜ) : Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın, hususi sahalara ait olup da 3116 sayılı Kanunla tahdidedilen arazinin yeniden hazırlanacak Orman Kanunu tasarısında Devlet mülkiyetinde sayılıp sayılmıyacağına ve kadastrosu yapılan arazinin her dönümünden alınan harcın alınmasında bir fayda mülâhaza edilip edilmediğine dair olan sorusuna Tarım Bakanı adına cevabı
2 11 204
2 Söz Alanlar TÜMGENERAL KAZIM DAMLACI (MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in, Bursa ve İnegöl'de vukua gelen uçak kazalarına ve Bursa Askerî Hastanesinde bulundurulması gereken ilâç ve malzeme ile uçak kazalarını önleyici tedbirlere dair sorusuna cevabı
3 19 260
3 Söz Alanlar KORGENERAL MUZAFFER GÖKSENİN (HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in, Bursa ve İnegöl'de vukua gelen uçak kazalarına ve Bursa Askerî Hastanesinde bulundurulması gereken ilâç ve malzeme ile uçak kazalarını önleyici tedbirlere dair sorusuna cevabı
3 19 257
4 Söz Alanlar ORHAN ÇAPÇI (VAKIFLAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) : Trabzon Milletvekili Salih Esad Alperen'in, Bahriye Müzesine tahsis edilen İstanbul Dolmabahçe Camii hakkındaki sorusuna cevabı
4 34 335
5 Söz Alanlar MÜMTAZ TARHAN (TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 49 521
6 Söz Alanlar HALİM ALYOT (BASIN YAYIN VE TURİZM GENEL MÜDÜRÜ) : Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 47 489
7 Söz Alanlar AHMET SALİH KORUR (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 47 510:512
8 Söz Alanlar SAİD NACİ ERKİN (MALİYE VEKALETİ BÜTÇE UMUM MÜDÜRÜ) : Devlet Memur ve Hizmetlilerine Tahsisat Verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
26 21 392