E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Ekrem Oran'ın, Zeytinyağı Müstahsilini koruyucu ne gibi tedbirler alındığı hakkında sorusuna cevabı
21 3 57:59
2 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Muğla Milletvekili Nuri Özsan'ın Karadeniz bölgesinin mısır mahsulü durumu hakkında sorusuna cevabı
21 6 98:99
3 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat'ın, mısır İstihlak bölgesinde bu yılda Hükümetçe iki ay mm satışları yapılıp yapılmayacağına dair sorusuna cevabı
21 6 98:101
4 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Yozgat Milletvekili İhsan Olgun'un Orta Anadolu köylüsünün kalkınması için Hükümetçe ne gibi tedbir alındığına dair olan sorusuna cevabı:
21 10 203:204
5 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Cezaroğlu'nun, kuraklık yüzünden hayvanlarını yok pahasına satmakta olan çiftçilerin durumuna dair olan sorusuna cevabı
22 12 5
6 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5. maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
22 12 29:31 33:34
7 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, hayat pahalılığı için alınan önleyici tedbirler ve hamur ekmek çıkaran fırıncılar hakkında sorusuna cevabı
22 18 254:256 260:262 264
8 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Fahri Karakaya'nın, kurulması düşünülen et Kombinaları hakkında sorusuna cevabı
23 32 248:250
9 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın, Yerli Ürünler Türk Anonim Ortaklığının 1946-1947 sayılı mahsulünden satmaldığı tütünler hakkında sorusuna cevabı
23 32 241:242 244:247
10 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüreğir'in, bozuk çıkan ekmeklerle hayat pahalılığı ve yabancı memleketlerden ithal edilen un ve Ziraat Bankasınca çiftçiye ve Emlak Kredi Bankasınca inşaat sahiplerine gereken kredinin yapılmaması ve bankalardaki balk mevduatı ile ihraç mallarımızın satış durumu hakkında sorusuna cevabı
23 34 315:316 318:323
11 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı'nın Sanayi ve Teşvi Sanayi, Küçük Sanatlar, Yüksek Ekonomi Şûrası ve Kooperatifler Kanunu tasarılarının bugüne kadar Meclise gönderilmesi sebebi hakkında sorusuna cevabı
24 37 8 10
12 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Maraş Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, hastalara has ekmek verilmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
24 37 11:12
13 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Ortaç'ın, Karadeniz bölgesinde açlık başladığı ve bu yüzden bazı köylerin boşaldığına dair olan neşriyat hakkında sorusuna cevabı
24 39 105:106
14 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Kasım Ener'in, 1949 sayılı pamuk mahsulü durumu ve Devlet dokuma fabrikalarınca satınalınan pamuk miktarı ile iç ve dış pamuk satışlarındaki politikanın ne olduğu hakkında sorusuna cevabı
24 39 95:99
15 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 52 982:983
24 53 1031:1055
24 54 1062
16 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ekonomi Genel Meclisi kanunu tasarısı münasebetiyle sözleri
25 57 7:8
17 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ticaret ve sanayi odaları, «Ticaret odaları», «Sanayi odaları», Ticaret Borsaları» ve. «Ticaret ve sanayi odaları», Ticaret odaları», «Sanayi odaları» ve «Ticaret Borsaları» Birliği Kanunu münasebetiyle sözleri
25 58 147:149
18 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüney'in, Erzurum ilçelerine bağlı bazı köyler halkının çekmekte oldukları yiyecek sıkıntısı hakkında sorusuna cevabı
25 59 193
19 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal olunacak Hububat ve unun Gümrük Vergisi ile Rıhtım Resminden muafiyeti hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
25 60 203