E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (TARIM BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın, muhtaç çiftçiye dağıtılması gereken Tohumluk buğday hakkında Tarım Bakanlığından sözlü sorusu münasebetiyle cevabı
7 6 77:80
2 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (TARIM BAKANI) : Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkında 3573 sayılı Kanunun uygulanması safbasına dair Tarım Bakanlığından cözlü sorusu münasebetiyle. cevahr
7 6 89:90
3 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (TARIM BAKANI) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, Seyhan sulama kanalları yapımı ve Çukurova bölgesi baraj, köprü ve yollarının onarılması ve Adana Zirai Donatım Kurumu tarafnndan kurulmakta olan tamir atölyesi hakkında Bayındırlık ve Tarım Bakanlıklarından sözlü sorusu münasebetiyle cevabı
7 6 85:86
4 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (TARIM BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Sülfat Damonyum adlı suni gührenin getirilmesi sebebinin açıklanması hakkında Tarım ve Maliye Bakanlıklarından sözlü sorusuna cevabı
7 12 221:222
5 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (TARIM BAKANI) : Antalya Milletvekili Niyazı Aksu'nun Antalya, Manavgat ve Serik ilçelerinin sulama işleri ve Burdur-Antalya tren hattının geriye bırakılması sebebi ile pamuk ve susam İstihsali hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
8 19 79:80
6 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (TARIM BAKANI) : Orman Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
8 27 858:860
7 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 27 785:789
8 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (TARIM BAKANI) : Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'ın, halkın kereste ve odun ihtiyacı hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
10 42 113:115
9 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (TARIM BAKANI) : Orman ve Toprak kanunlarr tasarılarının geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair sözleri
11 46 6:7
10 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (TARIM BAKANI) : Tunceli Milletvekili Necmeddin Sabir Sılan'ın, Batıdan Doğuya dönen halkın topraklandırılarak yer leştirilmelerine, Doğu illeriyle Tunceli'nde Toprak Kanununun uygulanmasına ve toprak dağıtınunın çabuklaştırılmasına dair sorusuna cevabı
11 49 75:76 81
11 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (TARIM BAKANI) : 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
11 61 433:434 442 444:445
11 62 455:457
12 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (TARIM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, İstanbul şehrinin mangal kömürü ihtiyacı hakkında sorusuna cevahr
12 66 10:13
13 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (TARIM BAKANI) : Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesinde Komünizm Propagandası yapan sekiz öğrenci hakkındaki sorusuna (6/153) sözlü cevabı.
12 66 3:4 8:9