E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Kahvenin tekel konusundançıkarılmasına ve Dahili İstihlak Vergisine tabi tutulmasına dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
1 13 261:263
2 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük Tarifesi Kanununun 28. maddesini değiştiren 1926 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
3 11 3:5
3 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
3 24 577:578 582:588
4 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük Tarife Kanununun değiştirilmesi hakkında tasarının geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair sözleri
4 31 15
5 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar'ın rakı fiyatları hakkında sorusuna cevabı
4 33 24:28
6 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Şaraplık üzüm bağı veûşidreceklere yapılacak ikraz hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
6 71 142
6 73 243
7 Söz Alanlar TAHSİN COŞKAN (KASTAMONU) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Tekel İdaresinin yabancı memleketlerde kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara katılmasına yetki verilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
6 72 169:175 177:179 182