E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar TAHSİN BEKİR BALTA (RİZE) (EKONOMİ BAKANI) : Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünde yapıldığı ileri sürülen yolsuzluk ve petrol arama işleri hakkında sözlü sorusu Önergesi münasebetiyle sözleri
2 6 75:77 81:82
2 Söz Alanlar TAHSİN BEKİR BALTA (RİZE) (EKONOMİ BAKANI) : Ekonomi Bakanlığı 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 24 537:546
3 Söz Alanlar TAHSİN BEKİR BALTA (RİZE) (EKONOMİ BAKANI) : Maden ocaklarında yer altında çalışan işçi ücretlerinin Kazanç, buhran ve Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi ile damga Resminden bağışık tutulması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
6 72 207
4 Söz Alanlar TAHSİN BEKİR BALTA (RİZE) (EKONOMİ BAKANI) : Milli Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle sözleri
6 72 194
5 Söz Alanlar TAHSİN BEKİR BALTA (RİZE) (EKONOMİ BAKANI) : 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanunun Etibank'a Mütaallik Bvefatı münasebetiyle sözleri
6 74 292:293