E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar TAHSİN BEKİR BALTA (RİZE) (ÇALIŞMA BAKANI) : Türkiye ile Irak arasında imza edilen Dostluk ve iyi Komşuluk Andlaşmasiyle bu Andlaşmaya ek Protokol ve Sözleşmelerin onanması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
6 82 656:657
2 Söz Alanlar TAHSİN BEKİR BALTA (RİZE) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 27 812:815
3 Söz Alanlar TAHSİN BEKİR BALTA (RİZE) (ÇALIŞMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Dr. Nikola Fakaçelli'nin, İstanbul'da Özel fabrikalardaki işçilerin çalışma Şartları hakkında sözlü sorusuna cevabı
9 31 32:34
4 Söz Alanlar TAHSİN BEKİR BALTA (RİZE) (ÇALIŞMA BAKANI) : Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın dört sorusuna 7 Haziran 1948 Birleşiminde cevap vereceğine dair sözleri
11 64 531
5 Söz Alanlar TAHSİN BEKİR BALTA (RİZE) (ÇALIŞMA BAKANI) : Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın, işçilerin sağlığını koruma ve iş Emniyetine dair sorusuna cevabı
12 68 112:113
6 Söz Alanlar TAHSİN BEKİR BALTA (RİZE) (ÇALIŞMA BAKANI) : Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın, iş Kanunu ile ilgili kanunlarda yapılması zaruri değişiklik ve yeni tasarı ve tüzüklere dair sorusuna cevabı
12 68 121:123 126
7 Söz Alanlar TAHSİN BEKİR BALTA (RİZE) (ÇALIŞMA BAKANI) : Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın, iş Kanununa bağlı iş yerlerinde işçi ücretlerine dair sorusuna cevabı
12 68 106:108 111
8 Söz Alanlar TAHSİN BEKİR BALTA (RİZE) (ÇALIŞMA BAKANI) : Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın, Kalifiye işçi ve işçi evleri ve sitelerine dair sorusuna cevabı
12 68 116:118
9 Söz Alanlar TAHSİN BEKİR BALTA (RİZE) (ÇALIŞMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Mebrure Aksoley'in, doğum yardımından mahrum bırakılan bazı işçiler hakkında sorusuna cevabı
12 74 295
12 76 364