E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (KONYA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 26 737:739
2 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (KONYA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika birlikleri hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
4 47 295 300:304 307:308 313:314
3 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (KONYA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş Kanununun uygulanması ve tarım işçileri hakkında Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
5 61 189:191
4 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (KONYA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever`in, meriç Nehri civarındaki çeltiklerde çalıştırılan işçilerin sıhhi durumlariyle iaşelerine dair olan sözlü soru Önergesi münasebetiyle sözleri
6 80 576:578