E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Hükümet Programının Okunması RECEP PEKER (MEHMET RECEP PEKER) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 15 inci Hükümetin (Peker Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
1 3 27:71
2 Söz Alanlar RECEP PEKER (MEHMET RECEP PEKER) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 15 inci Hükümetin (Peker Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 3 38:71
3 Söz Alanlar RECEP PEKER (MEHMET RECEP PEKER) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 15 inci Hükümetin (Peker Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 3 71:74
4 Söz Alanlar RECEP PEKER (MEHMET RECEP PEKER) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Matbuat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
1 14 313:315
5 Söz Alanlar RECEP PEKER (MEHMET RECEP PEKER) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Hangi sebebe dayanılarak kapatıldıklarının aydınlatılmasına dair olan İstanbul Milletvekili Cihad Baban'ın sözlü sorusu münasebetiyle sözleri
1 14 271:272 274:277
6 Söz Alanlar RECEP PEKER (MEHMET RECEP PEKER) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un, Türk Parasının dış kıymeti üzerine Hükümetçe alınan son kararın Memleketin ticari, iktisadi ve mali konuları üzerinde tepkilerine dair sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
2 3 42
7 Söz Alanlar RECEP PEKER (MEHMET RECEP PEKER) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Altı ilde ilan edilmiş olan Sıkıyönetimin altı ay daha uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle sözleri
3 12 13
5 65 249:256
8 Söz Alanlar RECEP PEKER (MEHMET RECEP PEKER) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1947 yılı bütçesinin tümü münasebetiyle sözleri
3 18 223:225 243:247 248:249
9 Söz Alanlar RECEP PEKER (MEHMET RECEP PEKER) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 22 444:446
10 Söz Alanlar RECEP PEKER (MEHMET RECEP PEKER) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1947 yılı bütçesinin Kamutayca kabulü münasebetiyle sözleri
3 27 848:849
11 Söz Alanlar RECEP PEKER (MEHMET RECEP PEKER) (İSTANBUL) : Hasan Saka'nın kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle sözleri
6 85 729:731 733:734