E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun, halktan usulsüz olarak alınan paralarla köylülere verilecek odun ve kerestee ve Dinar Belediyesince kasaba halkına dağtıtılması gerekli petrol hakkında sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
2 6 88:90
2 7 104:107
2 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Üniversitesi 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 15 108:111 114
3 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1947 yılı Bütçe Kanunu Münasebetiyle sözleri
3 15 125:128
4 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
3 16 143:144
5 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Üniversitesi 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 17 176:181
6 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığı 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 22 459:468
7 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle sağlık memurlarının geçici durumlarını düzenlemek üzere sunulan ek kanun tasarısının geçici bir Komisyonda görüşülmesi hakkında sözleri
6 77 533
8 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, bazı illerde aylık alamıyan ilkokul öğretmenleriyle Köy Enstitülerini ilgilendiren çeşitli konulara ve Gezginci başöğretmenlik Teşkilatına dair sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
6 78 537:543
9 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, bulaşıcı hastalıklara karşı ne gibi tedbirler alındığına dair sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
6 79 550:551
10 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın, Doğu illerinde bugüne kadar açılmıyan lise, kız veya erkek sanat okullariyle ortaokullardaki öğretmen yolluğu ve tedris usulü ve okul kitaplarındaki ıstılahlar hakkında sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
6 80 569:573 576
11 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Elazığ Milletvekili Fahri Karakaya'nın köy ilkokulları ve öğretmen evleri yapımı hakkında sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
6 80 564:566 568
12 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Köy Enstitüleri mezunu öğretmenlerle köy sağlık memurlarının geçimlerini düzenlemek üzere sunulan ek Kanun münasebetiyle sözleri
6 81 645
13 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İçel Milletvekili Halil Atalay'ın köy okullarına yardım için ayrılan paraların nasıl harcandığına dair sözlü sorusuna cevahi
7 3 22:25
14 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'ın musıkide olağanüstü bir kabiliyet gösteren İdil Biret adındaki çocuğun İstikbali hakkında ne düşünüldüğüne dair Milli Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu münasebetiyle cevabı
7 8 105
15 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, Bursa ilkokul öğretmenlerinin alamadıkları aylıklar hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
8 17 39
16 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Kanunu hakkında sözleri
8 20 174:175
17 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Teknik Üniversitesinin 1948 yılı Bütçe Kanunu hakkında sözleri
8 20 169
18 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Üniversitesinin 1948 yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
8 20 147:150
19 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, çalışma kudretleri Müsait olan Bilûmum Emeklilerin ilkokullarla Köy Enstitülerinde, ortaokullarla liselerde öğretmenlik yapabilmelerine dair kanun teklifi münasebetiyle sözleri
8 20 126:127
20 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığı Binasının yanması münasebetiyle sözleri
8 21 209:210
21 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
8 22 238:239
22 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığının 1948 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
8 26 617:623
23 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Özel İdarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarının Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatına alınması hakkında kanun tasarısını görüşmek için seçici bir Komisyon kurulmasına dair sözleri
9 33 57
24 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Cemil Said Barlas'ın Üniversiteler Kimya şubesinden mezun olanlar hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
10 38 20
10 41 98
25 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Orhan Seyfi Orhon'nun, Üniversitelerarası Kurul tarafından üç profesör hakkında verilen karara dair sorusuna cevabı
11 54 247:249
26 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
11 55 261
11 60 377:378
11 61 432:433 438:439
11 62 458 462:463 465 467 469 471
27 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukların korunması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
11 65 572:573
28 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kimsesiz, terkedilmiş çocukların korunması ve yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
12 66 24