E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
16 54 957:958
2 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : Sütlücede infilak hadisesi hakkında soru münasebetiyle sözleri
17 57 69:70 72:73
3 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Komisyonunda bulunan tasarıların sonuçlandırılmaması sehepleri hakkında Komisyon Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle sözleri
17 60 114:115
4 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : İhtiyarlık Sigortası Kanunu münasebetiyle sözleri
20 98 61 69:70
20 99 77 83 87 93 96
5 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın, işsizliğe karşı ne gibi tedbirler alındığı hakkında sorusuna cevabı
20 105 610:611
6 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüney'in, mevsim dolayısı ile Kadirli'de toplanan Tarım işçilerinin durumu hakkında sorusuna cevahr
21 8 146:147
7 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle köy sağlık memurlarının geçimlerini düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek 5129 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
22 20 353:354
8 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu münasebetiyle sözleri
22 21 440 445:446
22 24 634:640
9 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : Maraş Milletvekili Yusuf Mardin'in, İş Kazaları ile meslek hastalıkları ve İhtiyarlık Sigortaları kanunlarının uygulanmasında yabancı Müesseselerde çalışan yabancı uyruklu şahısların durumları hakkında ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
23 27 65:66
10 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
23 31 217:223 225
23 32 253:254 259:260 263:264
11 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, Türk işçileri hakkında bazı gazetelerde çıkan yazılara dair olan sorusuna cevabı
23 35 355:360
12 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : Özel teşebbüs Müstahdeleri hakkında kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
24 44 447
13 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 56 1245:1246
14 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
25 57 30
15 Söz Alanlar REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (SİVAS) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş ve işçi bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
25 57 12