E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, inkılap ve rejim aleyhinde yapılan neşriyat hakkında Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarından sözlü sorusu münasebetiyle cevabı
7 11 210
2 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Enis Akaygen'in, memleketimizin dünya hddİse leri karşısındaki durumunun açıklanmasına dair sorusu münasebetiyle sözleri
8 20 118:121
3 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İsparta Milletvekili Sait Kök:sal'ın, Avrupa'nın muhtelif memleketlerinde, kamplarda bulunan Türmenin durumu hakkında sözlü sorusuna cevabı
9 29 16:18
4 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Emin Erişirgil'in, Avrupa kalkınmasını hedef tutan Marshall Planının tatbik şekli hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
10 37 4:11
5 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Çorum Milletvekili Asım Us'un, Merkez Bankasına Mark olarak yatırılmış bulunan Türk alacakları hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
10 42 108
6 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Vedat Dicleli'nin, Bulgaristan üzerinde düşürülen uçaklariız hakkında sorusuna cevabı
10 45 254:255
7 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Sinop Milletvekili Yusuf Kemal Tengirşenk'in, Dışişleri Bakanının Londra, Paris ve Atina seyahati hakkında Mecliste izahat vermesine dair sorusuna cevabı
11 48 43:46
8 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Afyon Milletvekili Kemal Özçoban'la 3 arkadaşının ve Zonguldak Milletvekili Ali Rıza İncealemdaroğlu'nun gemi satınalmak için Amerika'ya gönderilen heyetler hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair önergeleri münasebetiyle sözleri
11 50 107 115
9 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın, haberleşme Konferansına gönderilen i delege hakkında sorusuna cevabı
12 68 128:131
10 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ile eklerinin onanması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
12 85 965 998:1003
11 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkında 3312 sayılı kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri
12 85 1021:1022 1029:1031 1035:1036
12 Demeçler Söylevler NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak'ın, son Avrupa seyahatinden dönmesi münasebetiyle dünya işleri ve bilhassa memleketimizi ilgilendiren milletlerarası meseleler hakkında demeci
14 21 153:155
13 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Sinop Milletvekili Yusuf Kemal Tengirşenk'in, ve iki arkadaşının, Dışişleri Bakanının son Avrupa seyahatinden dönmesi dolayısıyla dünya işleri ve Bilhassa memleketimizi ilgilendiren Milletlerarası meseleler hakkında Kamutayda açıklamada bulunmasına dair önergesi münasebetiyle demeci
14 21 153:155
14 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Ajanı sıfatıyla hareket eden Export-Import Bankası arasında akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
14 23 281 289:290 313
15 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, Nizip muharebesini tasvir eden ahide hakkında sorusuna cevabı
14 24 328:329
16 Demeçler Söylevler NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak'ın dış siyasetimiz hakkında demeci
17 56 29:32
17 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dış siyasetimiz hakkında demeci
17 56 29:32
18 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Avrupa Ekonomik Birliğine dahil on altı devlet arasında imzalanan Ödeme ve Takas Anlaşması hakkında tasarının bir geçici Komisyona verilmesine dair sözleri
17 59 91
19 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Avrupa memleketleri arasında Anlaşmaya ve Türkiye Cumhuriyeti ile Export-Import Bankası arasında akdedilen Anlaşmaya dair kanun tasarılarının gündeme alınması hakkında sözleri
17 60 115
20 Demeçler Söylevler NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak'ın, dış memleketlerde yaptığı ziyaretler ve Türkiye'yi ilgilendiren meseleler hakkında demeci
19 84 303:305
21 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'den, Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Truman'a gönderilen ve Türk Milleti ile şahıslarının samimi duygu ve derin hayranlığını ifade eden mektupları ve başkan Truman'ın cevapları münasebetiyle sözleri
19 84 305 308:309
22 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dış memleketlere yaptığı ziyaretler ve Türkiye'yi ilgilendiren meselelere dair demeci
19 84 303:305
23 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Mehmet Kamil Boran ile, Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, Türk Milli Futbol takımının Atina'da uğradığı tecavüz hakkında sorularına cevabı
19 96 1041:1042
24 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Manisa Milletvekili Faik Kurdoğlu'nun, Amerika'nın bazı memleketler tütünlerine % 50 tarife tenzilatı tahkik edeceği ve Türkiye'nin bundan faydalanamayacağı şayiası hakkında sorusuna cevabı
22 12 12:13 15
25 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Avrupa Konseyinin kurulması hakkında imzalanmış olan Statünün onanmasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
22 16 178:180 190:192
26 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, İsviçre'de ölen Abbas Hilmi Paşa'nın dış memleketlerde hukuki durumu ile intikal eden Emvalinden alınacak Veraset Vergisine dair olan sorusuna cevabı
22 20 337 342:343
27 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'ın Iğdır İlçesinde ve Aras Nehri üzerinde 1927 Anlaşması gereğince yapılmış olan Serdarabat barajı hakkında sorusuna cevabı
23 26 52:53
28 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Sinop Milletvekili Cevdet Kerim İncedayı'nın, Cumhuriyetin Onuncu yılında ilçe Merkezlerinden gönderilen topraklar ile Kıprıslı gençlerin bir şişede biriktirerek hediye ettikleri kana dair sorusuna cevabı
23 33 288
29 Söz Alanlar NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK) (SİVAS) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 48 733:737