E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Devlet Demiryolları ve Limanları yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 4643 sayılı Kanunun Birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
12 70 184
2 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kütahya Milletvekili İhsan Şerif Özgen'in, Kütahya'nın Kalburcu mıntakasında inşa edilmekte olan Porsuk Barajı ve Sofça köyü Halkının durumu hakkında sorusuna cevabı
12 70 155
12 76 364
3 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bina Yapımını Teşvik Kanunu münasebetiyle sözleri
12 71 207:208
4 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, Porsuk Barajı inşaatı hakkında sorusuna cevabı
12 74 295
12 77 388:391
5 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, İskenderun-Malatya asfalt yolu hakkında sorusuna cevabı:
12 78 453
6 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
12 83 852
7 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun münasebetiyle sözleri
12 85 982:983 991
8 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine izin verilmesi hakkında 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle sözleri
12 85 1038
12 86 1091:1093 1096
9 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Edirne Milletvekili Fethi Erimçağ'ın, Edirne'de Tuna Nehri boyunda su baskınına Maruz yerlerde vatandaşların dunumu hakkında sorusuna cevabu
13 4 56:57
10 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın, Erzincan'da yaptırılan meskenler hakkında sorusuna cevabı
13 5 101:104
11 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kayseri Milletvekili Kamil Gündeş'in, Kayseri İli dahilinde 1947 1948 yıllarında yapılan ve onarılan yollar hakkında sorusuna cevabı
13 8 194
12 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri (Erzincan'da yaptırılacak evler)
14 15 38:39
13 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
14 15 44
14 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, yol programı ile Maraş İstasyonunda yapılan binakar ve Maraş ilinde geçicit köprüleri hakkında sonasuna cevabı
14 15 14:17
15 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, Adana'da yaptırılacak baraj ve projeleri hakkında sorusuna cevabı
15 30 66 69:70 72