E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun 7 Eylül kararlarının yayımından önce ifşası suretiyle haksız kazanç temin edilmiş bulunduğuna dair Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu münasebetiyle cevabı.
7 3 22
7 9 110:117
2 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın, üzüm ve.r ihracına dair Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu münasebetiyle cevabı
7 6 80:81
3 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Faik Seler'in bağ ve bahçeleri soğuktan zarar görenlere yapılacak yardıma Ürgüp İlçesinin dahil olmadığı hakkında sorusuna cevabı
8 16 32:33
4 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Cavid Oral'ın, tek tip ekmek kararı hakkında sözlü sorusuna cevabı
9 31 38:40
5 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın, köylere dağıtılan gazyağı hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
10 39 46:47
6 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 1947 buğday alım harei ile harice çıkarılan hububat ve 7 Eylül kararı dolayısı ile yükselen fiyat üzerinden fark olarak komüsyon İstenip İstenmediğine ve Ofis Genel Müdürlüğünün kararı ile Ofisten mmlerin çıka rıldığma dair sorusuna cevabı
11 51 149:150
7 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Erzurum Toprak Ofisinde yapılan suistimale dair sorusuna cevabı
11 51 144:146
8 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Ömser, Witol, İtiti, Trak Ortaklarına ve 1947 yılında ihraç edilen Toprak mahsullerine dair sorusuna cevabı
11 51 152:155
9 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Seyhan MillietVeli Sinan Tekelioğlu'nun, Toprak Ofisi için Amerika'dan alınmasına teşebbüs edilen çelik silolarla kaybolan 41 dosyaya ve fasulye, pirinç ve nobudun mısırla Müba delesinden hasıl olan zarara dair sorusuna cevabı
11 51 132:134
10 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Toprak Ofisin İstanbul şubesiyle İzmir ithalat ve ihracat Genel Katipliği aleyhinde yapılan tahkikat evrakına, İzmir Ofisi Ambarı yangınına ve Konya'da inşaatta yapılan suiistimale ait iddia sonueuna dair sorusuna cevabı
11 51 141:143
11 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekli Sinan Tekelioğlu'nun, Toprak Ofisi Teftiş Heyeti, inzibat Komisyonu ve İstanbul Kuruçeşme Deposunda yapılan hububat suistimali hakkında sorusuna cevabı
11 51 135:137
12 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Toprak Ofisi ile Elen-Türk Ortaklığı arasında yapılan bu satış ile Cumhuriyet Bozkurt ve yeni doğan fabrikalarına verilen tazminat hakkında sorusuna cevabı
11 51 147:148
13 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Ürdün Hükümetine verilen gıda maddeleri hakkında sorusuna cevabı
11 51 151
14 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın, dondan zarar gören İzmir ve Manisa bölgelerinde bağcıların borçlariyle bunlara yapılacak ikraz hakkında sorusuna cevabı
11 57 283:286 288:289
15 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın, Zirai Sigorta tesisi hakkında etüdlere dair olan sorusuna cevabı
11 57 281:282
16 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Tokat Milletvekili Refik Ahmet Sevengil'in, tütünlerimizin yabancı memleketlere satılmasını sağlamak için Hükümetçe ne gibi tedbir alındığı hakkında sorusuna cevabı
11 59 345:347
17 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, 1947 sayılı pamuk ve yağlı tohum mahsullerinden Müstahsil elinde ne miktar bulunduğuna, 1948 sayılı hububat pamuk ve yağlı tohum fiyatlarının hangi tarihte yayınlanacağına ve pamuk satış kooperatiflerine dair sorusuna cevabı
11 60 352:358 360:361
18 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Cezaroğlu'nun, Trakya yapağılarının ihraç edilmesi sebebi ile bunlara Anadolu yapağılarına nazaran nispi kıymet tesbiti hakkında sorusuna cevabı
12 66 13:16
19 Söz Alanlar MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (EDİRNE) (TİCARET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinçer'in, Afyon mahsulünün bu sene mubayaa fiyatlarına dair sorusuna cevabı
12 68 126:127