E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar MÜNİR BİRSEL (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Sadık Balkır'ın, Emeklilik işlemine dair Dilekçe Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
7 12 234:235
2 Söz Alanlar MÜNİR BİRSEL (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Adalet Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 24 465:466
3 Söz Alanlar MÜNİR BİRSEL (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 25 488:489
4 Önergeler MÜNİR BİRSEL (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 10.11.1947 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 685 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/65)
9 29 4
12 76 363
12 77 410
5 Söz Alanlar MÜNİR BİRSEL (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Emekli Veteriner Yüzbaşı Zahid Yükselen hakkında Dilekçe Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
9 34 85
6 Söz Alanlar MÜNİR BİRSEL (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Devlet memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkında Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Milli Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun münasebetiyle sözleri (Askeri bastahakıcı Hemşireler hakkında)
10 39 58:59
7 Önergeler MÜNİR BİRSEL (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 23.1.1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 784 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/74)
10 45 253
8 Söz Alanlar MÜNİR BİRSEL (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 9. maddesinin yorumlanmasına dair rapor hakkında sözleri
11 53 221:223
9 Söz Alanlar MÜNİR BİRSEL (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Niyazi Cıtakoğlu'nun Alçıtepe'de yaptırılması kararlaştırılmış bulunan meçhul Asker Abidesi hakkında sorusuna cevabı
11 57 290:291
10 Söz Alanlar MÜNİR BİRSEL (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Deniz ve kıyılarında görülecek başıboş, mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cİsilerin yokedilmeleri hakkında kanun münasebetiyle sözleri
11 58 327:328