E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar MÜMTAZ ÖKMEN (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Matbuat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
1 14 316:317
1 15 334:335 355:356 362:363
1 16 397:398