E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Cemil Alevli'nin, Cenup Demiryollarında 166 kilometrelik Hudut dışı hat ile inşaatı durdurulmuş olan Narlı Gaziantep ve Karkamış hattının durumu hakkında sorusuna cevabı
15 37 223:224
2 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Mardin Milletvekili Mehmet Kamil Boran'ın, sınır Demiryolları hakkında sorusuna cevabı
15 37 227
3 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Demiryolları ve Limanları ve Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlükleriyle, Devlet Havayolları ve Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlükleri 1949 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
16 54 930:936 939:940 946
4 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında tasarının Bütçe Komisyonuna verilmesi hakkında sözleri
17 55 21
5 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Memur ve hizmetlileri ile işçilerin ücretleri hakkında sorusuna cevabı
19 96 1056:1057 1059
6 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü hesabına Amerika'dan satınalınan altı yolcu gemisi işinde ve kredi temin inde hizmetleri görülen Mc. Cann'e ve ortağına verilecek ikramiye hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
20 102 321:324
7 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ve işçilerin yükseltilme durumu ile kilometre primleri ve ağır işlerde çalışan işçilerin tazminatları hakkındaki sorusuna cevabı
23 29 170:172
8 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kütahya Milletvekili hakkı Gedik'in, alınmış ve alınacak gemilerin tip ve vasıfları ile Denizyolları İşletmeciliğine, Genel Müdürlük kuruluşunda değişiklik yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ve Amerika'dan 1947 yılında satınalınan altı gemi ile satıNakilmakla görevli heyete dair sorusuna cevabı
23 33 275:283 286:287
9 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü, Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü, Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ve Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 55 1192 1201:1212
24 56 1232 1235:1236
10 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Posta Kanunu münasebetiyle sözleri
25 57 49:50
11 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 2847, 3173, 4620 ve 5000 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması ve 2847 sayılı Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
25 70 696:698 703:704
12 Önergeler KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 2285 ve 2401 sayılı kanunlarla işletilmesi Cenup Demiryolları Türk Anonim Ortaklığına verilmiş olan Demiryol İşletmesinin Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne Devri hakkında 5391 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinde (Almakta oldukları aylıklar) tabirinin yorumlanmasına dair (3/478) (4/216)
25 71 309