E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Demeçler Söylevler KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Irmak İstasyonu yakınında vukuagelen tren kazası hakkında Ulaştırma Bakanı Kasım Gülek'in demeci
13 2 14:15
2 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Irmak İstasyonu yakınında vukua gelen tren kazası hakkında sözleri
13 2 14:15
3 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Nuri KÖni'nin, Cumhuriyet bayramı günü Kırıkkale-Ankara arasında vukua gelen tren kazası hakkında sorusuna cevabı
13 5 100:101
4 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İsparta Milletvekili Kâzım Aydar'ın, İsparta iline bağlı Sütçüler İlçesine yapılacak telgraf hattı ile Eğirdir Orman İşletmesinden bu hatta lüzumu olan direklerin verilmesi sebebi hakkında sorusuna cevabı
13 5 105