E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, Seyhan sulama kanalları yapımı ve Çukurova bölgesi baraj, köprü ve yollarının onarılması ve Adana Zirai Donatım Kurumu tarafından kurulmakta olan tamir atölyesi hakkında Bayındırlık ve Tarım Bakanlıklarından sözlü sorusu münasebetiyle cevabı
7 6 83:85
2 Önergeler KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Motorlu Nakil vasıtaları Gümrük resimlerinden indirilmesi hakkında Kanun teklifinin geri verilmesine dair (4/53)
8 14 9
3 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun Antalya, Manavgat ve Serik ilçelerin sulama İşleri ve Burdur-Antalya tren hattının geriye bırakılması sebebi ile., pamuk ve susam İstihsali hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
8 19 78:79
4 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, Seyhan Irmağının taşması ile, busule gelen zarar ve hasara dair sorusu münasebetiyle sözleri
8 20 113:116
5 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 26 651:652 654 656:657
6 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in, Porsuk Barajı hakkında sorularına cevabı
11 48 56:59 63:64
7 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Vedat Dicle'nin, Devletçe yaptırılacak olan Milli şoseler hakkında sözlü sorusuna cevabı
11 53 203:204 207:208
8 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, yollar ve şoselere tahsis edilen paralarla, bataklık işleri hakkında sorusuna cevabı
11 53 215:217
9 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
11 62 467:469
10 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün Manyas Gölünün seddeleriyle, Aksakal regülatörlerinin yapıli maksadına ve Çakaroz değirmen bendi,ne dair sorusuna cevabı
11 63 499
11 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bina Yapımını Teşvik Kanunu, tasarısının Geçici bir Komisyonda gö, rüşülmesine dair sözleri
11 65 555
12 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars'ın, İstanbul-Mudanya arasında işleyen vapurlar hakkında sorusuna, cevabı
13 9 217
13 Söz Alanlar KASIM GÜLEK (SEYHAN (ADANA)) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Fransa ve Suriye'den satın alınan lokomotifler hakkında sorusuna cevabı
14 15 22:23