E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 20 347:348
2 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların aylıkları hakkında kanun münasebetiyle sözleri
3 26 764:766
3 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Samsun Milletvekili Cemil Birsel'in, (Spitzherg) takımadalarına ait Sovyet teklifine bazı gazeteler (Montreux) Sözleşmesini karıştırdıklarından meselenin aydınlatılması hakkında sorusuna cevabı
4 35 51:54
4 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye ile Haşimi Şakirk-ül Ürdün Krallığı arasında Ankara'da 11 Ocak 1947 tarihinde imzalanan dostluk Andlaşmasının onanması hakkında kanun münasebetiyle sözleri
4 44 171:172
5 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye'ye yapılacak Yardım hakkında Anlaşmanın onanmasına dair olan kanun münasebetiyle sözleri
6 79 552:554
6 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Çanakkale Milletvekili İhsan Karasioğlu'nun Harbi Trakya'da bulunan Türkler hakkında sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
6 81 630:632
7 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Balkanlardaki Türklere yapılan zulümler hakkında sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
6 81 632:634
8 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye ile Irak arasında imza edilen Dostluk ve iyi Komşuluk Andlaşmasıyla bu Andlaşmaya ek Protokol ve Sözleşmelerin onanması hakkında kanun münasebetiyle sözleri
6 82 655:656