E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Yüregir'in arazi Tapulama ve genel af kanunu tasarıları hakkında sorusuna cevabı
11 51 131
2 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı'nın, gecekondu evleriyle Devlete, Belediyeye ve Özel idarelere ait arsalar hakkında sorusuna cevabı
11 62 452:453
3 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer ve Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Askeri ve Mülki Emekli kanunu tasarısına dair sorularına cevabı
11 63 496
4 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Bina Yapımını Teşvik Kanunu Münasebetiyle sözleri
12 77 400:401 403
5 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Belediye Gelirleri Kanunu Müna:sebebiyle sözleri
12 78 472
6 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : İlkokul öğretmenlerinin almakta oldukları aylık dereceleri hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
12 83 833 842
7 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
12 85 976:977 979 983 988 996:997
8 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine izin verilmesi hakkında 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlara ek:1093 Kanun Münasebetiyle sözleri
12 86 1093
9 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Bazı mali kanun tasarılarının görüşülmesi için geçici Komisyon kurulmasına dair sözleri
13 11 245:247
10 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un, Türk parasının değeri hakkında sorusuna cevabı
14 15 29
14 18 99:102 105
11 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Şeker ve Glikoz İstihlak Vergisi hakkında 3101 sayılı Kanuna ek 4285. sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına dair olan Kanun Münasebe tiyle sözleri
14 22 246:248 250
12 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın, şekere yapılan zam dolayısı ile hakanlar Kurulu hakkında meclİs soruşturması yapılmasına dair olan önergesi Münasebetiyle sözleri
14 23 276:277
13 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Tunceli Milletvekili Necmeddin Sabir Sılan'ın, yeniden hazırlanan Emeklilik kanun tasarısı hakkında sorusuna cevabı
14 23 280
14 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletler Hükümeti Ajanı sıfatıyla hareket eden Export-Import Bankası arasında akdedilen 50 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair Kanun Münasebetiyle sözleri
14 23 310:312
15 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1949 sayılı Ocak ayına ait Geçici Bütçe Kanunu Münasebetiyle sözleri
14 25 357 375:377
16 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Kazanç Vergisi Kanununa ek kanun tasarısı Münasebetiyle sözleri
15 31 100:103 108