E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI VEKİLİ) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in şeker ve sigara gibi maddelere zam yapılıp yapılmıyacağı hakkında sorusu 336 münasebetiyle sözleri
11 59 336:337