E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'ın, sıhhat bakımından rakı yerine Şarap sürümünün fazlalaştırılması hakkında ne düşünüldüğüne dair Gümrük ve Tekel Bakanlığından sözlü sorusuna cevabı
7 12 228
2 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüneyin İzmir Türk Tütün Limitet Şirketi tarafından Amerikalılara satılan tütünler üzerinden yapıldığı ileri sürülen hile ile Tekel Genel Müdürlüğü yapınunda görülen yolsuzluk hakkında soruşturma sonucunun bildirilmesine dair sorusuna cevabı
8 13 4:5
3 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Başkanlığının 1948 yılı Bütçesi Münasebetiyle sözleri
8 27 752:755
4 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Hasankeyf tütününün 1944 sayılı mahsülünden İhraç Vergisi alınmamasına dair kanun Münasebetiyle sözleri
10 44 226