E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Cemil Alevli'nin, Cenup Demiryollarındaki 166 kilometrelik Hudut dışı hat ile inşaatı durdurulmuş olan Narlı-Gaziantep ve Karkamış hattının durumu hakkında sorusuna cevabı
15 37 224
2 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Maraş Milletvekili Abdülkadir Kalav'ın, Maraş-Cizre yolunun durumu hakkında sorusuna cevabı
15 37 226
3 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Mardin Milletvekili Mehmet Kamil Boran'ın, sınır Demiryolları hakkında sorusuna cevabı
15 37 227:228
4 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Nurettin. Ünen'in, Çanakkale'de yapılacak İskeleve dair sorusuna cevabı
16 40 7
5 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
16 53 730:737 739 742:744
6 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Silifke barajı hakkında sorusuna cevabı
17 57 63
7 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, Çağlasayılı Barajı ile Çataltağzı Santrali ve Zonguldak Limanı hakkında sorusuna cevabı
19 83 283:285
8 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüney:in, Doğu sınır illerinin yol işleri hakkında sorusuna cevabı
19 83 288:289
9 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in, Su İşletmeleri kanunu tasarısının meclİse ne zaman getirileceği hakkında sorusuna cevabı
19 83 275
10 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
19 97 1146
11 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan'ın, kuraklık dolayısı ile çiftçinin durumunu hafifletici bir tedbir düşünülüp düşünülmediği ve Konya sulama şebekesinin ıslah ve teveii hakkında sorusuna cevabı
20 102 312
12 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in, memlekette su işlerinin toptan ele alınması hakkında sorusuna cevabı
20 102 308
13 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüney'in, Karlıova ve Çat bölgelerinde depre felaketine karşı şimdiye kadar alınan tedbirlerle, Doğu illeri yol programın uygulanma sonucu ve Erzurum Şehrinin dere üzeri mahallelerinin sel afetinden kurtarılması için ne gibi tedbirler alındığı hakkında sorusuna cevabı
21 3 54:55
14 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, Maraş, Pazarcık ve Besni bölgelerinde bataklığın ne zaman kurutulmaya başlanacağına dair sorusuna cevabı
22 20 348
15 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Ümay'ın, Kırklareli doğusundan geçen Büyükdere'de yaptırılacak baraj ile Hediye Köyü yakınında açılacak galeri hakkında sorusuna cevabı
23 28 125
16 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
24 37 24 31 35:40
24 38 73 75 80:83 86
17 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kayseri Milletvekili Kamil Gündeş'in, çiftçinin kalkınması, Uzun Yaylanın sulanması, Zamanntı Çayı, Kayseri Merkez İlçesi arazisini:sulama işi ile Kayseri Şehrinin batı ve batı*güneyinde bataklıkların kurutulması hakkında ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
24 39 99:100 104
18 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 51 904
24 52 948:961 963:964 969:970
19 Bakanlar Kurulu HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan'ın Eskişehir sel baskını hakkında demeci
25 61 221:222
20 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Eskişehir sel baskını hakkında demeci
25 61 221:222
21 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkında 5243 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bazı Hükümler eklenmesi ne dair olan kanun Münasebetiyle sözleri
25 63 319
22 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu ile Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın, Eskişehir'de vukua gelen sel felaketi hakkında sorularına cevabı
25 70 687:692
23 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun Manavgat İlçesinin Ulan Ovasının sulama işi ile Serik İlçesinin Çiftçi alanının sulama etüdü ve Karagöl'ün kurutulması için ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
25 71 787
24 Söz Alanlar HASAN ŞEVKET ADALAN (İZMİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler için yaptırılacak meskenler hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
25 72 1001:1003