E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın Van'da yaptırılan Askeri hastane ve uçak alanı ile satınalınan kavurma işinde yolsuzluk iddiasına dair sorusuna cevahi
12 74 287:288 293:294
2 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Van'da yaptırılan Askeri hastane ve uçak alanı ile satınalınan kavurma işinde yolsuzluklardan Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, Recep Peker, Birinci Hasan Saka kabinelerinde yer almış olan Milli Savunma Bakanları hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair olan önerge münasebetiyle sözleri
12 75 344 353:354
3 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik'in, 1942 yılında 33 Türk vatandaşına yapılan muamele hakkındaki sorusuna cevabı
14 14 8
4 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sunan Tekelioğlu'nun, Askerlik Kanununun 28. maddesinin uygulanmasn hakkında sorusuna cevabı
14 15 23:24
5 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kurmay Yarbay Bahri Gökdeniz'in, nasbı hakkında Dilekçe Komisyonunun 787 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair olan önerge ve Dilekçe Komisyonu raporu münasebetiyle söaleri
14 22 217
6 Önergeler HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 6.12.1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 1405 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/131)
15 26 2
7 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı 1949 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
16 51 533:538 540
8 Önergeler HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 1405 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/131)
17 55 4
17 59 106
24 38 49
24 39 107:121
9 Önergeler HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 9.2.1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 1754 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/140)
17 55 4
10 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Nuri Killioğlu Fabrikası hakkında soruya cevabı
17 57 73 76:77
11 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Sütlüce'de, infilak hadisesi hakkında soruya cevabı
17 57 68:69
12 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Sütlüce'de Nuri Killioğlu Fabrikasına Fülminat ve kapsül imali için Müsaade verilip verilmediği hakkında soruya cevabı
17 59 102:103
13 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Konya'da Nakliye ve Gedikli Nakliye Erbaş Okullariyle motorlu birliklerin başka yer e kaldırılacakları haberi hakkında soruya cevabı
17 60 120
14 Önergeler HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 25.2.1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 1861 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/147)
18 65 77
21 9 165
21 10 208:210
24 54 1058
25 57 8
15 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Binbaşı Bilal eşi Hikmet Ateşyavuz hakkında Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle sözleri
18 77 720
16 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kayseri Milletvekili Kamil Gündeş'in, Asker; Fabrikalarda çalışan işçiler hakkında sorusuna cevabı
19 83 270:271 274
17 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı Kuruluş ve Görevlerine dair Kanun münasebetiyle sözleri
19 95 1024:1026
19 96 1069:1072 1074 1077
18 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Askeri Fabrikalara verilecek yeni şel hakkında kanun tasarısının ne vakit Meclise getirileceğine dair sorusuna cevabı
19 96 1055
19 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Yüksek Askeri Şûranrn Teşkilat ve Görevleri hakkında 636 sayılı Kanunun 2. ve 3. maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
19 96 1082:1083
20 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Uzman çavuş yetiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
20 102 333 337
21 Önergeler HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 30.5.1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2332 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/175)
21 2 15
22 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Kemal Silivrili'nin İstanbul Milletvekilliğine seçilen Atıf Ödül'ün askerlik durumuna dair olan sorusuna cevabı
21 5 83
21 8 136
23 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, deniz gedikli subaylarının aylık ve terfi durumları hakkında sorusuna cevabı
21 7 120
24 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun Emekli Piyade Binbaşı Nazmi Sözer hakkında raporu münasebetiyle sözleri
21 10 208
25 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Van Milletvekili Muzaffer Koçak'ın, Başkale'de birliklerin erzak ve eşya nakliyatına dair sorusuna cevabı
22 17 212
26 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, askeri uçak kazaları ile askeri pilotların yetiştirilmesi ve askeri uçak Merkezlerinin durumu hakkında sorusuna cevahn
22 19 275:276
27 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Şahin Laçin'in, İzmir'de Tayyare Tamir Atölyesiyle Eskişehir Hava Tümen Karargahının yerlerinin değiştirilmesi sebeplerine, Hava Ordusundan ne kadar uçucunun çıkarıldığına ve Etimesgut'ta yaptırılan yola dair olan sorusuna cevabı
23 28 118:122 124
28 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüney'in, Subaylara mahsus yeni bare Kanunu tasarısının ne vakit Meclise getirileceğine dair olan sorusuna cevabı
24 38 51
29 Önergeler HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 6.1.1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2695 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/187)
24 39 91
30 Önergeler HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 6.1.950 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2696 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/188)
24 39 91
31 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Emekli Piyade Yarbayı Avni Kurtkaya hakkında Dilekçe ve Adalet Komisyonları raporları münasebetiyle sözleri
24 39 118:120
32 Önergeler HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 13.1.1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2831 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/190)
24 45 484
33 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 47 620 638:642 644 648
34 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili General Vehbi Koragüney'in, Gedikli Erbaşlar hakkında kanun tasarısının 1950 mali yılından önce Meclise getirilmesi Mümkün olup olmadığına dair olan sorusuna cevabı
25 59 195
35 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanunu münasebetiyle sözleri
25 59 183:184
36 Önergeler HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 16.2.1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2933 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/203)
25 65 410:411
37 Önergeler HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 16.2.1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2935 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/204)
25 65 411
38 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
25 67 532:536 538 541 544
39 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Subay ve Askeri memurların Aylıklarına dair olan 4989 sayılı Kanunun Birinci maddesiyle 4600 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna geçici maddeler eklenmesi hakkındakı Kanun Münasebetiyle sözleri
25 67 546:547 552 554
40 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Gedikli Erbaş Kanunu münasebetiyle sözleri
25 70 726 728
41 Önergeler HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR (SAMSUN) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 23.2.1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2968 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/213)
25 71 780