E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar FAZIL ŞERAFETTİN BÜRGE (DR.) (KOCAELİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
16 54 843:847
2 Söz Alanlar FAZIL ŞERAFETTİN BÜRGE (DR.) (KOCAELİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük Kanunu münasebetiyle sözleri
18 76 672 687 694:695 698 701
3 Söz Alanlar FAZIL ŞERAFETTİN BÜRGE (DR.) (KOCAELİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : İspirto ve İspirtolu içler inhisarı hakkında 4250 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun münasebetiyle sözleri
21 10 218:219
4 Söz Alanlar FAZIL ŞERAFETTİN BÜRGE (DR.) (KOCAELİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : İspirto ve İspirtolu İçler inhisarı hakkında 4250 sayılı Kanunun bazı maddeleri ile aynı kanunun 4658 sayılı Kanunla değiştirilen 21. maddesinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
22 12 19:20 22
5 Söz Alanlar FAZIL ŞERAFETTİN BÜRGE (DR.) (KOCAELİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın, tütünlere konulan fiyatlarla % 5 lerden biriken 30 milyon lİranın durumu ve hangi bölge tütünlerinin kalite itibariyle düşük olduğu ve bu yılm rekoltenin tahmini miktarı hakkında sorusuna cevabı
22 22 457:459 461
6 Söz Alanlar FAZIL ŞERAFETTİN BÜRGE (DR.) (KOCAELİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Tekel Genel Müdürlüğü 1950 sayılı bütçeleri hakkında sözleri
24 54 1098:1105
7 Söz Alanlar FAZIL ŞERAFETTİN BÜRGE (DR.) (KOCAELİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük Tarifesi Kanununu de ğiştiren 2255 sayılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
25 67 527
8 Söz Alanlar FAZIL ŞERAFETTİN BÜRGE (DR.) (KOCAELİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı giriş genel tarifesi cetvelinde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
25 71 862
9 Söz Alanlar FAZIL ŞERAFETTİN BÜRGE (DR.) (KOCAELİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Türk Tütünleri Ortaklığı hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
25 71 794:795 806 820 822